Zupełnie nowa uniwersalna płyta zasilająca LCD TV uniwersalna moc 5V SB/12 V/24 V do 32/37/39/42/46/47-Cal

Random Posts